Uppsatser

Plötsligt och oväntat dödsfall: vårdandet av familjemedlemmar - deras upplevelse

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Caroline Axelsson & Martina Ljungström skriven vid Linnéuniversitet. Studie om vuxna familjemedlemmars upplevelser av vårdpersonalens bemötande vid ett oväntat dödsfall.
http://www.diva-portal.org