Uppsatser

Bemötande av anhöriga vid traumatiska dödsfall - en litteraturstudie om omhändertagandet av de anhöriga och deras behov

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Maria Andréasson & Morgan Kardell skriven vid Malmö högskola. Om hur sjuksköterskor kan stötta anhöriga.
http://dspace.mah.se