Uppsatser

Plötslig spädbarnsdöd - en litteraturstudie om sjuksköterskans stödjande funktion till familjer som förlorat sitt barn

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Dennis Nyhlén & Johan Widerberg skriven vid Malmö högskola. Om hur sjuksköterskor kan stötta föräldrar som förlorat ett barn i plötslig spädbarnsdöd.
http://dspace.mah.se