Uppsatser

När det otänkbara inträffar - en intervjustudie om sjuksköterskans upplevelse av att bemöta en familj i sorg

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Linn Höög & Rebecka Martinsson skriven vid Röda Korsets högskola. Om sjuksköterskors  upplevelse av att bemöta familjer i sorg.
http://www.diva-portal.org