Uppsatser

Att leva vidare - en litteraturstudie om föräldrars upplevelse av att förlora sitt barn i en olycka

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Emelie Bergman & Erika Hylén skriven vid Kristianstads universitet. Om föräldrar som förlorat ett barn i en olycka.
http://www.diva-portal.org