Uppsatser

Om sorg och arbetslivet - en studie om sorgehanteringen i samband med att en medarbetare mister en närstående

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Beatrice Haglund & Diana Thorin skriven vid Karlstads universitet. Studie om hur sorghantering fungerar i arbetsorganisationer.
http://www.diva-portal.org