Uppsatser

Från sorg till professionellt samtalsstöd i sorgearbetet efter en närståendes död - en kvalitativ studie utifrån fem sörjandes upplevelser

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Teresa Elfström skriven vid Ersta Sköndal högskola. Studie om varför, hur och med vilka förväntningar sörjande sökt professionellt samtalsstöd.
http://www.diva-portal.org