Uppsatser

Ensam är stark? - En kvalitativ studie om efterlevande personers erfarenheter av omgivningens stöd i samband med en förlust och av att ha delagit i en sorggrupp

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Elin Edvinsson skriven vid Stockholms universitet. Studie över den stödfunktion som omgivningen och sorggrupper kan ha för den som sörjer.
http://www.diva-portal.org