Uppsatser

Handbok om sorg

Om änkor och änklingars sorg. Av Agneta Grimby & Åsa K. Johansson. Sammanfattar andras forskning samt den forskning som bedrivits inom Änkeprojektet.
PDF

Psykologisk första hjälp

Manual utgiven av Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri (KcKP) för hur psykologiutbildad personal kan hjälpa någon direkt efter en katastrof.
https://apps.who.int