Litteratur

Det finns många böcker som behandlar ämnet sorg. Tipsen är uppdelade enligt följande genrer:

* Barn & ungdom: Böcker som kan vara lämpliga för små barn och ungdomar som drabbats av sorg.

* Facklitteratur: Akademiska böcker, varav en del vänder sig direkt till sörjande, andra mer till den som möter sörjande i sitt arbetsliv. Vissa av böckerna finns bara i engelsk översättning.

* Poesi: Dikter, böner och tänkvärda texter.

* Självbiografier: Memoarer och biografier skrivna av anhöriga som förlorat någon närstående.

* Skönlitteratur: Romaner om sorg.

* Webbutiker: Här återfinns nätbutiker med ett stort utbud av litteratur på temat sorg.