Psykiatri & sjukvård

Visby lasarett

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Sjukhuskyrkan på Visby lasarett i Region Gotland har sorggrupper. En grupp är knuten till den Onkologiska enheten. Även blandade sorggrupper finns (för alla slags sörjande). Grupperna träffas under en termin vid 5-6 tillfällen. Vid mer långvarig sorg rekommenderas enskild handledning. 
http://www.gotland.se