Psykiatri & sjukvård

Region Jönköpings län

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Region Jönköpings län har tre sjukhus: Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus. Stöd till sörjande på sjukhus sker i form av krisomhändertagande. Det kan ske av sjukhuspersonal, men också via Sjukhuskyrkan. Stöd till sörjande sker inte inom den specialiserade psykiatriska vården, utan i första hand på vårdcentralen, där det finns psykosociala team. Några sorggrupper finns inte.
http://www.rjl.se/