Psykiatri & sjukvård

Kronobergs län

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Landstinget Kronoberg rekommenderar att man i första hand tar kontakt med sin vårdcentral eller psykiatrin. På Växjö och Ljungby Lasarett får anhöriga stöd av kuratorer eller Sjukhuskyrkan. En sorggrupp för barn som förlorat föräldrar ska finnas.
http://www.1177.se