Psykiatri & sjukvård

Region Norrbotten

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Landstinget erbjuder stöd till sörjande vid alla fem sjukhus. Vanligt är att de närstående får kontakt med kurator eller Sjukhuskyrkan. Det stöd som erbjuds kan vara individuellt eller i grupp, beroende på individens behov och vad den aktuella verksamheten har att erbjuda. Sjukhuskyrkan har beredskap under icke-kontorstid. Information ges om patient-/anhörigföreningar där man kan få stöd. Krisreaktioner i samband med sjukdom, död och suicid handläggs enskilt eller i grupp (familj, släkt) av distriktsläkare, distriktssköterskor, kuratorer och psykologer. Vuxenpsykiatrin erbjuder stöd utifrån patientens behov. Vid suicid har vuxenpsykiatrin tydliga rutiner för stöd åt anhöriga till den bortgångne.  Barn- och ungdomspsykiatrin kan erbjuda stöd till barn och ungdomar där föräldrar eller ungdomar själva mår dåligt och börjar få psykiatriska symtom av någon nära anhörigs död. Det finns ingen automatik i att erbjuda barnpsykiatrisk behandlingskontakt för att en nära anhörig dör.
http://www.nll.se