Psykiatri & sjukvård

Sunderby sjukhus

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Vid Sunderby sjukhus i Region Norrbotten anordnas regelbundet gruppverksamhet, under ledning av kurator och präst från Sjukhuskyrkan för föräldrar som förlorat barn. Vuxenpsykiatrin vid Sunderby sjukhus har en särskild jourkriskurator som ger stöd till anhöriga vid plötsliga dödsfall.
http://www.nll.se