Psykiatri & sjukvård

Trygg-Hansa

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

I vissa försäkringar ingår kristerapi för föräldrar som förlorat ett barn, barn som förlorat ett syskon eller en förälder, samt för den som förlorat sin partner. Man får som mest 10 krissamtal.
http://www.trygghansa.se