Psykiatri & sjukvård

Region Skåne

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Psykiatri Skåne har ingen allmän stödverksamhet för personer i sorg. Om personens hälsa påverkas ska man ta kontakt med primärvården. Ibland kan behov av specialistvård kanske uppstå och då kan psykiatrisk vård bli aktuell. Närstående till en patient som avlidit ges ofta stöd av t.ex.kurator eller Sjukhuskyrkan.
https://vard.skane.se