Psykiatri & sjukvård

Helsingborgs Lasarett

När en patient avlidit låter Helsingborgs Lasarett i Skåne anhöriga tala med sjukvårdspersonal, som i sin tur kan hänvisa vidare till Sjukhuskyrkan eller kuratorer. Man delar även ut skriften "Till er som just mist en närstående" som innehåller information om var man kan få hjälp och stöd, t.ex. Röda Korset eller Socialjouren. Sorggrupper finns inte på sjukhuset. Kuratorer håller i krissamtal och längre krisbearbetningar.
https://vard.skane.se