Psykiatri & sjukvård

Skånes universitetssjukhus

Anhöriga till någon som avlidit på universitetssjukhuset i Lund i Skåne får stöd av kuratorer eller Sjukhuskyrkan. Sjukhuskyrkan har sorggrupper. Flera kliniker på universitetssjukhuset MAS i Skåne, t.ex. IVA-kliniken och Akutkliniken, erbjuder sörjande samtalsstöd hos kuratorer. Man kan även få samtal med ansvarig läkare. Möjlighet till både enskilda samtal eller familjesamtal hos kuratorer finns och stöd kan ges under en lite längre tid. Man kan även få hjälp att få kontakt med primärvårdens kuratorer. Sjukhuset har en sjukhuskyrka.
https://vard.skane.se