Psykiatri & sjukvård

Stockholms läns landsting

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

I Stockholms läns landsting har behandlande/ansvarig läkare ett professionellt ansvar att underlätta för de drabbade i dels akuta fasen och dels i att kunna återhämta sig från sorgereaktionen och detta gäller såväl vuxna som barn inom samtliga specialiteter. Vid sjukhusen finns också tillgång till kuratorer. Sjukhuskyrkan kan ge stöd och förmedla kontakt till olika trossamfund. I Stockholms läns landsting färdigställs nu för intranätet och personalen uppgifter om vart man kan vända sig för att ytterligare underlätta för patienter och närstående att få tillgång till samtal kring existentiella frågor och själavård vid sjukdom, svåra besked och andra situationer av utsatthet. I landstingets Rättighetskatalog Att stärka patientens ställning - vägledning för patienter och personal finns också olika intresseorganisationer angivna om vart man kan vända sig till för att få stöd t.ex. Anhörigas riksförbund.
https://www.sll.se