Psykiatri & sjukvård

Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus hänvisar till Sjukhuskyrkan. Olika sorggrupper finns för barn, tonåringar och vuxna mellan 20 och 30 år. Varje sorggrupp möts 8 gånger à 2 timmar per tillfälle.
http://www.sodertaljesjukhus.se