Psykiatri & sjukvård

Region Sörmland

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Region Sörmland ger genom sina anhörigcentra psykosocialt stöd till sörjande. Landstinget ger också stöd i grupp till efterlevande till patienter som varit inskriva i den palliativa vården (ASIH, avancerad sjukvård i hemmet) på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Det finns också planer på att starta grupper för efterlevande på Nyköpings lasarett.
https://regionsormland.se