Psykiatri & sjukvård

Västerbottens läns landsting

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Västerbottens läns landsting har inte organiserat någon särskild verksamhet för att erbjuda stöd till sörjande. Däremot kan respektive vårdenhet t.ex. vårdavdelning, akutmottagning, ha egna utarbetade rutiner inom ramen för sin ordinarie verksamhet som avser vilket stöd som erbjuds närstående i anslutning till dödsfall.
https://www.regionvasterbotten.se/