Psykiatri & sjukvård

Region Västmanland

Projektet "Hälsa och Livskvalitet" i Region Västmanland har samtalsgrupper och är ett samarbete mellan Landstinget, Försäkringskassan och Svenska Kyrkan. Man kan även få hjälp att få kontakt med Svenska Kyrkans sorggrupper.
http://www.ltv.se