Psykiatri & sjukvård

Södra Älvsborgs sjukhus

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Södra Älvsborgs sjukhus kan erbjuda stöd till sörjande av personal med olika kompetens beroende på hur djup krisen är och var i tiden den sörjande befinner sig (från distriktssköterska till leg psykoterapeut/psykolog). Undantag gäller gruppbehandling som bara finns på vissa ställen under vissa tidsperioder beroende på enhetens befolkningsansvar. Dessa patienter kan remitteras till psykiatrin som har större patientunderlag.
http://sas.vgregion.se