Psykiatri & sjukvård

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Vårdpersonalen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Västra Götalandsregionen förmedlar kontakt med kuratorer som finns knutna till avdelningar samt kontakt med Sjukhuskyrkans personal. Detta gäller både vuxen- och barnsjukvården, psykiatri och somatik. Kuratorerna kan i sin tur förmedla kontakter med andra instanser, samtalsgrupper osv.
https://www.sahlgrenska.se