För studenter

Högskolan Dalarna

Studenthälsan vid Högskolan Dalarna:
http://www.du.se

Linnéuniversitetet

Studenthälsan vid Linnéuniversitetet (Kalmar och Växjö):
https://lnu.se

Lunds universitet

Studenthälsan vid Lunds universitet:
https://www.lu.se