Andra alternativ

TFT-pedagogerna

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

TFT-behandling (tankefältterapi) runt om i Sverige.
http://www.tftpedagogerna.se/