Andra alternativ

Gällöfsta Perlan Ledarskap

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Konsultföretag som arbetar med gestaltterapi. Arbetar med krishantering för organisationer eller enskilda individer. Kontor finns i Stockholm, Malmö och Göteborg. Konsulter finns i hela landet.
http://gallofsta.se/