Andra alternativ

Gällöfsta Perlan Ledarskap

Konsultföretag som arbetar med gestaltterapi. Arbetar med krishantering för organisationer eller enskilda individer. Kontor finns i Stockholm, Malmö och Göteborg. Konsulter finns i hela landet.
http://gallofsta.se/

TFT-hälsan

TFT-behandling (tankefältterapi) med mottagning i Stockholm och Västerås.
http://www.tft.se/