Andra alternativ

Gällöfsta Perlan Ledarskap

Konsultföretag som arbetar med gestaltterapi. Arbetar med krishantering för organisationer eller enskilda individer. Kontor finns i Stockholm, Malmö och Göteborg. Konsulter finns i hela landet.
http://gallofsta.se/

Må bra XXL

Personlig konsult för hälsa och välbefinnande. Jobbar med Programmet för Sorgbearbetning  för att bearbeta sorg, individuellt eller i grupp. Finns i Region Jönköpings Län.
http://www.mabraxxl.se

Sorglinjen

Kurser, handledning och föreläsningar om sorg.
http://www.sorglinjen.se

Susanne Nilsson sorgbearbetning

Kurser i sorgbearbetning. Finns i Malmö. 
http://www.spirio.se/

Svenska institutet för sorgbearbetning

Kurser i sorgbearbetning. Finns i Stockholm och Malmö. Se även Facklitteratur.
http://www.sorg.se/

TFT-hälsan

TFT-behandling (tankefältterapi) med mottagning i Stockholm och Västerås.
http://www.tft.se/

TFT-pedagogerna

TFT-behandling (tankefältterapi) runt om i Sverige.
http://www.tftpedagogerna.se/