När man förlorat ett barn

Febe

Febe är en självhjälpsgrupp, bestående av föräldrar som alla har mist barn, och själva pulsen i Febe är att vi skall finnas till för varandra! Vi menar att om man en gång blivit förälder, så är man alltid förälder, oavsett sitt barns ålder. Febe är politiskt och religiöst obundet och verksamheten bedrivs på helt ideella grunder. Idag har Febe ett rikstäckande nätverk och finns på tolv platser i Sverige i form av lokalföreningar eller kontaktpersoner. Aktuella medlemsavgifter: Enskild medlem 250 kr/år, hel familj 400 kr/år.
http://www.febe.net/

Hjärtebarnfonden

Förening för föräldrar med ett hjärtsjukt barn som även ger stöd till föräldrar som förlorat sitt hjärtebarn. Årsavgift 500 kr/hushåll.
http://www.hjartebarn.org/

Spädbarnsfonden

Förening för föräldrar som förlorat ett spädbarn. Medlemskap 400 kr/år. Forum, stödaktiviteter, medlemstidning m.m.
http://www.spadbarnsfonden.se

VSFB – Vi Som Förlorat Barn

VSFB är en rikstäckande förening som vänder sig till alla som förlorat barn eller syskon, oavsett barnets ålder eller dödsorsak. VSFB anser att "ett barn är ett barn så länge det finns en förälder som sörjer". Ett medlemskap kostar 200 kr/år för en enskild person, eller 300 kr/år för en familj. Medlemstidning fyra gånger per år, samtalsgrupper på många platser i landet, separat medlemsinloggning på hemsidan med diskussionsforum, aktivitetskalender mm. Syskon och övriga anhöriga har även de specifika sidor med inloggning. Se även VSFB:s Syskongrupp.
http://www.vsfb.se

Facebook:
https://www.facebook.com