När man förlorat en närstående

SAMS - SamArbete för Människor i Sorg

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Organisationen SAMS utgörs av anhörigföreningarna SPES, Spädbarnsfonden, Vimil, Randiga huset, Riksförbundet för änkor och änkemän och VSFB. Man arbetar för att stödja människor i sorg, genomför ljusmanifestationer samt vill förbättra villkoren för sörjande.
http://www.samsorg.se

SAMS arbetar för att sörjande ska kunna få ekonomisk ersättning uppemot 100 dagar under en tvåårsperiod då dagens maximalt 10 dagars ersättning inte är tillräckligt.
https://www.facebook.com/sorgpengen