När man förlorat en närstående

Consolatio

Engelskspråkig hemsida med citat och skönlitterära texter om sorg.
http://www.consolatio.com/

Den sista vilan

Community om begravningar och sorg. Forum och minnessidor.
http://densistavilan.se/

First Thirty Days

Engelskspråkig självhjälpssajt med konkreta råd och tips till sörjande.
http://www.first30days.com

Grief Watch

Engelskspråkig hemsida med information och artiklar om sorg.
https://griefwatch.com/

NASP

NASP - Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa - består av av sex regionala nätverk: Norra regionen, Stockholm-Gotlandregionen, Sydöstra regionen, Södra regionen, Uppsala-Örebroregionen och Västsvenska regionen.
http://ki.se/nasp

Pos-FFos

Parents of Suicides, Friends & Families of Suicides. Engelskspråkigt forum, chatt och minnessidor för den som förlorat någon genom självmord.
http://www.pos-ffos.com/

Randiga huset

Randiga huset är en ny förening för barn och vuxna som förlorat en familjemedlem. Man syftar till att tillvarata de sörjande barnens och de ungas intressen, ordna mötesplatser och samtalsgrupper. Se även Bloggar.
http://www.randigahuset.se/

Facebook:
https://www.facebook.com

Röda Korset

Röda Korset har samtalsgrupper för människor i sorg bland annat i Borås, Skurup, Göteborg och på Gotland. I vissa fall kan man göra hembesök. Det finns också särskilda grupper för den som mist en anhörig genom suicid.
https://www.redcross.se

SAMS - SamArbete för Människor i Sorg

Organisationen SAMS utgörs av anhörigföreningarna SPES, Spädbarnsfonden, Vimil, Randiga huset, Riksförbundet för änkor och änkemän och VSFB. Man arbetar för att stödja människor i sorg, genomför ljusmanifestationer samt vill förbättra villkoren för sörjande.
http://www.samsorg.se

SAMS arbetar för att sörjande ska kunna få ekonomisk ersättning uppemot 100 dagar under en tvåårsperiod då dagens maximalt 10 dagars ersättning inte är tillräckligt.
https://www.facebook.com/sorgpengen

Sorg

Facebookgrupp för människor i sorg och anhöriga till den som sörjer:
https://www.facebook.com

Sorg i fokus

Ger medlemmar möjlighet skriva om sin sorg. Minnessidor, information om sorg, tänd ett ljus m.m.
http://sorg.ifokus.se/

Suicide Shatters

Facebookgrupp till stöd till den som förlorat en närstående genom självmord.
https://www.facebook.com