När man förlorat en närstående

NASP

NASP - Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa - består av av sex regionala nätverk: Norra regionen, Stockholm-Gotlandregionen, Sydöstra regionen, Södra regionen, Uppsala-Örebroregionen och Västsvenska regionen.
https://ki.se/nasp

Pos-FFos

Parents of Suicides, Friends & Families of Suicides. Engelskspråkigt forum, chatt och minnessidor för den som förlorat någon genom suicid.
http://www.pos-ffos.com/

SAMS - SamArbete för Människor i Sorg

Organisationen SAMS utgörs av anhörigföreningarna SPES, Spädbarnsfonden, Vimil och VSFB. De arbetar för att stödja människor i sorg, genomför ljusmanifestationer samt vill förbättra villkoren för sörjande. SAMS arbetar för att sörjande ska kunna få ekonomisk ersättning uppemot 100 dagar under en tvåårsperiod då dagens maximalt 10 dagars ersättning inte är tillräckligt.
http://www.samsorg.se