Föreningar & forum

När du förlorat en närstående kan du få stor hjälp av att möta andra som befinner sig i samma situation. Detta kan du göra genom olika forum, chattrum och organisationer. Många föreningar ordnar medlemsträffar. Där kan du möta nya vänner och få stöd av andra som förstår hur det är att leva med sorg. Fördelen med forum är att de är tillgängliga när som helst då du behöver skriva av dig.

* När man förlorat en närstående: Här återfinns länkar till olika slags föreningar och grupper som vänder sig till alla som förlorat någon anhörig (vän, syskon, förälder m.m.). Du finner också hemsidor som riktar sig till specifika anhöriggrupper så som den som förlorat någon genom suicid eller anhöriga till våldsbrottsdödade.

* När man förlorat ett barn: Här hittar du flera grupper och föreningar som vänder sig till föräldrar som förlorat ett barn.

* När man förlorat sin partner: I denna kategori finns grupper, forum och föreningar för änkor och änklingar. Du behöver inte nödvändigtvis ha varit gift med din partner för att vara med.