Om Sorginfo.se

Syftet med denna hemsida är att vara en central för sörjande. Sorginfo har inte själv förmåga att hjälpa någon professionellt, men genom att sammanställa information får förhoppningsvis sörjande det lättare att finna den hjälp och det stöd som de behöver för att läka.

Denna hemsida utgörs således av länkar som kan vara av intresse för sörjande, men även för människor i den sörjandes närhet, och alla som möter sörjande i sitt yrkesliv. Hemsidan är uppbyggd enligt följande:

* Här kan du få hjälp: Här hittar man länkar till professionellt stöd t.ex. psykiatrisk hjälp, sorgmottagningar och telefonjourer.

* Föreningar & forum: Här återfinns länkar till olika organisationer, minnessajter och forum för sörjande.

* Bloggar: Alla typer av sorgbloggar.

* Litteratur: Tips på böcker för den som drabbats av sorg.

* Kultur & media: Musik- och filmtips, program på radio och tv samt artiklar.

Sidan har en sökfunktion så att användare lättare kan hitta mer specificerad information.