Om Sorginfo.se

Natten mellan den 19 och 20 september 2005 avled min 32-åriga pojkvän Rudy plötsligt av en hjärtattack och jag lämnades kvar som en 27-årig, ogift änka. Ingen jag kände hade upplevt något liknande och jag var oerhört ensam i min sorg och hade ingen aning om hur man gjorde för att gå vidare.

Syftet med denna hemsida är att vara en central för sörjande. Jag har inte själv förmåga att hjälpa någon professionellt, men genom att sammanställa den information jag känner till, hoppas jag att andra sörjande får det lättare att finna den hjälp och det stöd som de behöver för att läka.

Denna hemsida utgörs således av länkar som jag tror kan vara av intresse för sörjande, men även för människor i den sörjandes närhet, och alla som möter sörjande i sitt yrkesliv. Hemsidan är uppbyggd enligt följande:

* Här kan du få hjälp: Här hittar man länkar till professionellt stöd t.ex. psykiatrisk hjälp, sorgmottagningar och telefonjourer.

* Föreningar & forum: Här återfinns länkar till olika organisationer, minnessajter och forum för sörjande.

* Bloggar: Alla typer av sorgbloggar.

* Litteratur: Tips på böcker för den som drabbats av sorg.

* Kultur & media: Musik- och filmtips, program på radio och tv samt artiklar.

Sidan har en sökfunktion så att användare lättare kan hitta mer specificerad information.

Sara Lodin