Nytt på Sorginfo.se

Nytt under Facklitteratur: Döden på arbetsplatsen - en handbok för chefer och arbetsledare

Handbok skriven av Katarina Tingström om hur man hanterar en medarbetares dödsfall eller en medarbetares sorg efter en anhörigs död.
http://sorginfo.se