Uppsatser

När livet förlorar sin mening - diakonens upplevelse av arbete med människor i kris och sorg

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Carola Andersson & Lena Larsson skriven vid Högskolan Väst. Om diakonens möte med sörjande.
http://www.diva-portal.org