Uppsatser

Sorg, psykosomatik och sorgbehandling - en kvalitativ studie av sörjandes upplevelser av sorgbehandling och dess effekt på psykosomatiska symptom

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

D-uppsats av Alexandra Strömvall skriven vid Örebro universitet. Om sörjandes upplevelser av sorgbehandling och hur denna påverkar psykosomatiska problem vid sorg. Se även Sorgbehandlingsgruppen i Örebro.
https://www.regionorebrolan.se