Uppsatser

Komplicerad sorg – en studie om upplevelsen av gruppsykoterapeutisk sorgbehandling

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Ida Eriksson & Johanna Jarl skriven vid Örebros universitet. Om gruppterapibehandling för komplicerad sorg. Se även Sorgbehandlingsgruppen i Örebro.
https://www.regionorebrolan.se