Uppsatser

Den öppna sorggruppen - med fokus på interaktionen i gruppen och deltagarnas upplevelser av hjälp genom behandlingen

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Lotta Isaksson skriven vid Uppsala universitet. Om sorggrupper som arbetar enligt "den öppna sorggruppsmetoden". Se även Sorgbehandlingsgruppen i Örebro.
http://www.orebroll.se