Uppsatser

Anhöriga i sorg - sjuksköterskans stödjande roll till anhöriga i sorg - en litteraturstudie

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Marina Magnusson & Kate Petersson skriven vid Malmö högskola. Om hur sjuksköterskor kan hjälpa sörjande.
http://dspace.mah.se