Uppsatser

Pedagogers kunskap och kompetens i mötet med barn i sorg

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Louise Ingvarsson & Annika Lindahl skriven vid Malmö högskola. Om hur förskolan kan bemöta sörjande barn.
http://muep.mau.se