Uppsatser

Barn i sorg - en studie om kuratorers arbete med barn och barns sorg

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Ida Veenhuis skriven vid Linnéuniversitetet. Om hur kuratorer möter och samtalar med barn i sorg.
http://www.diva-portal.org