Uppsatser

Barn i sorg i förskolors krisplaner - en textanalys

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Maria Rosvall skriven vid Karlstads universitet. Om krisplaner i förskolan för barn i sorg, samt de insatser förskolan sätter in.
http://www.diva-portal.org