Uppsatser

Ensam är stark? - En kvalitativ studie om efterlevande personers erfarenheter av omgivningens stöd i samband med en förlust och av att ha delagit i en sorggrupp

Användarbetyg: 0 / 5

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Uppsats av Elin Edvinsson skriven vid Stockholms universitet. Studie över den stödfunktion som omgivningen och sorggrupper kan ha för den som sörjer.
http://www.diva-portal.org

Sjukvårdspersonals erfarenheter och upplevelser av att möta närstående vid plötstlig och oväntad död inom akutsjukvård

Användarbetyg: 0 / 5

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Uppsats av Lina Lundin & Kim Nilsson skriven vid Sophiahemmet högskola. Om sjukvårdspersonals erfarenheter av att möta närstående vid plötsliga och oväntade dödsfall inom akutsjukvården.
http://www.diva-portal.org

Barns sorg på förskolan - en intervjustudie om pedagogers bemötande av barn i sorg och deras hantering av den situation som uppstår på förskolan när ett barn mist en familjemedlem genom dödsfall

Användarbetyg: 0 / 5

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

C-uppsats av Frida Johansson & Sofia Andersson skriven vid Linnéuniversitet. Om hur förskolan kan hjälpa sörjande barn.
http://lnu.diva-portal.org

Handbok om sorg

Användarbetyg: 0 / 5

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Om änkor och änklingars sorg. Av Agneta Grimby & Åsa K. Johansson. Sammanfattar andras forskning samt den forskning som bedrivits inom Änkeprojektet.
PDF

Psykologisk första hjälp

Användarbetyg: 0 / 5

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Manual utgiven av Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri (KcKP) för hur psykologiutbildad personal kan hjälpa någon direkt efter en katastrof.
http://www.neuro.uu.se

Sorg, psykosomatik och sorgbehandling - en kvalitativ studie av sörjandes upplevelser av sorgbehandling och dess effekt på psykosomatiska symptom

Användarbetyg: 0 / 5

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

D-uppsats av Alexandra Strömvall skriven vid Örebro universitet. Om sörjandes upplevelser av sorgbehandling och hur denna påverkar psykosomatiska problem vid sorg. Se även Sorgbehandlingsgruppen i Örebro.
http://www.orebroll.se