Uppsatser

Handbok om sorg

Om änkor och änklingars sorg. Av Agneta Grimby & Åsa K. Johansson. Sammanfattar andras forskning samt den forskning som bedrivits inom Änkeprojektet.
PDF

Psykologisk första hjälp

Manual utgiven av Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri (KcKP) för hur psykologiutbildad personal kan hjälpa någon direkt efter en katastrof.
http://www.neuro.uu.se

Sorg, psykosomatik och sorgbehandling - en kvalitativ studie av sörjandes upplevelser av sorgbehandling och dess effekt på psykosomatiska symptom

D-uppsats av Alexandra Strömvall skriven vid Örebro universitet. Om sörjandes upplevelser av sorgbehandling och hur denna påverkar psykosomatiska problem vid sorg. Se även Sorgbehandlingsgruppen i Örebro.
https://www.regionorebrolan.se