Facklitteratur

Lars Sverkström: Samtal om sorg - samtalsgrupper med sörjande ur ett ledarperspektiv

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Vänder sig till den som leder sorggrupper i kyrkan.
http://www.adlibris.com