Psykiatri & sjukvård

Region Gävleborg

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Inom primärvården i Region Gävleborg finns s.k. psykosociala team bestående av kurator, psykolog och psykiatrisjuksköterska. Man kan även få stöd av kuratorer samt sjukhuspräster på landstingets fyra sjukhus.
http://www.regiongavleborg.se