Psykiatri & sjukvård

Centralsjukhuset i Kristianstad

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Centralsjukhuset i Kristianstad hänvisar anhöriga till en patient som avlidit på sjukhuset till Sjukhuskyrkan eller sjukhusets kuratorer.
http://www.skane.se