Psykiatri & sjukvård

Lasarettet Trelleborg

På Lasarettet Trelleborgs palliativa avdelning tar ansvarig sjuk- eller undersköterska kontakt med den närmast anhörige 4-6 veckor efter dödsfallet. Det finns möjlighet att få hjälp av läkare och psykiatri. De kan också hänvisa vidare till Svenska Kyrkans sorggrupper. Lasarettet planerar att bilda s.k. efterlevandegrupper.
http://www.skane.se