Psykiatri & sjukvård

Ängelholms sjukhus

På Ängelholms sjukhus tas sörjande hand om av kuratorer. Sorggrupper finns inte, utan stöd ges individuellt. Möjlighet till stöd under en lång period finns.
http://www.skane.se